Ontwikkeling

TechniCare staat voor ontwikkeling in de zorg. Met een gespecialiseerd team ontwikkelen en innoveren wij medische hulpmiddelen voor de zorgsector. Centraal in de ontwikkeling staat de zorg voor zowel de zorgvrager als de zorgprofessional. De medische hulpmiddelen moeten altijd bijdragen aan een concrete verbetering in de zorg.

Ontwikkelproces

Ontwikkeling bij TechniCare van nieuwe producten en medische hulpmiddelen gebeurt ten alle tijde in samenwerking met de zorgvrager en zorgverlener. Voor TechniCare is het essentieel dat de zorgvrager en zorgprofessional met ons meedenken in het ideale product.

In de ontwikkeling van TechniCare wordt altijd nauw samengewerkt met meerdere ziekenhuizen om zodoende diverse werkprocessen en veel input samen te voegen in één product.

Multi disciplinaire ontwikkeling / Ontwikkelthema's

Niet alleen de eindgebruiker denkt in deze mee, maar TechniCare ontwikkelt producten in samenspraak met een multi disciplinair team. Afhankelijk van het product ontwikkelt en beoordeelt ook bijvoorbeeld de afdeling infectiepreventie, medische techniek, ergotherapie, huisvesting en de architect vaak de innovaties.

Hiermee borgt TechniCare een innovatief product dat vanuit alle invalshoeken is beoordeel en is goedgekeurd. Het is natuurlijk essentieel dat een product niet alleen aan de functionele criteria voldoet, maar ook aan alle andere gestelde eisen en voorwaarden.

Kernwaarden

Innovatief

Ontwikkelingen dienen altijd innovatief te zijn. Hierin verzorgt TechniCare een grondige marktanalyse om te zien hoe op dit moment gewerkt wordt, en hoe een nieuw medisch hulpmiddel hierin verder kan bijdragen om de zorg voor zorgvrager en zorgprofessional verder te verbeteren.

Toonaangevend

Medische hulpmiddelen van TechniCare dienen toonaangevend én leidend te zijn in de markt. Hierin neemt TechniCare een voortrekkersrol en worden producten én volgens de nieuwste technieken ontwikkeld, passend bij de zorg van de toekomst.

Betrouwbaar

Zowel in de samenwerking als in de producten speelt betrouwbaarheid een essentiële factor. De medische hulpmiddelen ondersteunen veelal levenskritieke zorgprocessen, waarin het hulpmiddel ten alle tijde veilig, betrouwbaar en stabiel moet werken.

Duurzaam

Medische hulpmiddelen die TechniCare ontwikkelt en produceert, worden altijd in samenspraak met de eindgebruiker ontwikkeld. De zorgprofessional, op divers niveau, is essentieel in de ontwikkeling van nieuwe medische hulpmiddelen, gezien de professional altijd input geeft over de juiste werking en belangrijke eisen aan een goed product.

Klantgericht

Duurzaamheid is een belangrijke factor. Dit staat voor producten welke lang meegaan, maar daarnaast staat dit ook voor een duurzaam proces. Geen outsourcing naar lage-lonen landen, maar het bieden van duurzaamheid in de gehele keten. Hier stuurt TechniCare actief op intern en bij de toeleveranciers.

Geïnteresseerd?
Neem contact op.

Geïnteresseerd?
Neem contact op.

Nikkelstraat 24 2984 AM Ridderkerk T (+31)85 0870 421 info@technicare.nl

© TechniCare 2024